Oferta
>
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustalane jest na podstawie umowy z klientem. Ceny tych usług uzależnione są od złożoności problemów prawa podatkowego, zakresu i tematyki zleconych czynności oraz nakładu pracy i kosztów doradcy podatkowego. Podawane ceny są cenami orientacyjnymi, służącymi do dalszych negocjacji, na które Kancelaria jest w pełni otwarta i oczekuje Państwa propozycji w tym zakresie.

Poglądowe stawki za czynności doradcy podatkowego otrzymają Państwo w cenniku, przesyłanym wszystkim zainteresowanym na podany adres e-mail bądź numer telefonu.