Strona główna
>
Korzyści ze współpracy

 

  Na pytanie dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego odpowiedź jest bardzo prosta i logiczna. Na gruncie obowiązujących przepisówprawnych każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność. Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczuskomplikowanych i zmieniających się przepisów podatkowych. Doradca podatkowy to zatem gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy. W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej. Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.